Στο ιατρείο μας μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος, καθώς και μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων με τη βοήθεια μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.