Το οφθαλμολογικό μας ιατρείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1985 από τον οφθαλμίατρο Χρίστο Λιάζο, διευθυντή της οφθαλμολογικής κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Το 2009 εντάχθηκε στο δυναμικό του ιατρείου μας και ο Ευστάθιος Λιάζος, ειδικός χειρουργός υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς.
Στο ιατρείο μας μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος, καθώς και μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων με τη βοήθεια μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Εξοπλισμός ιατρείου